Semana Internacional de Cine de Lugo

LUGO , SPAIN - Sept. 05

Ciclo: CINE MUSICAL

 

OS Zafiros: Música desde a beira do Tempo
Los Zafiros: Musica desde el Borde del tiempo
Auditorio – 5 tarde

EE.UU. 2005 – 85 minutos – Versión en castellano
Director: Lorenzo DeStefano
Productor: Lorenzo DeStefano
Productores Executivos: Randa Haines e Sandra Levinson
Fotografía: Thomas Ackerman
Intérpretes: Os Zafiros e outros

O Tempo: Comenzo dos anos 60. Á altura da Guerra Fría entre Estados Unidos e Cuba, Kennedy, Khrushchev e Fidel Castro encóntranse en plena disputa, e o mundo á beira dun holocausto nuclear
O Lugar: Cuba, A Habana Post- revolucionaria

Para aqueles que os coñeceron. Os Zafiros foron unha lenda. Un fenómeno musical moldeado polo seu tempo e lugar. Os Zafiros foron unha grande sensación na súa Cuba e no estranxeiro a través de tódolos anos 60. Trinta anos despois da súa rotura os seus admiradores arredor do mundo pregúntanse que ocurreu cos xoves cantantes habaneiros
Os Zafiros: Música desde a beira do tempo, explora as memorias de Manuel Galban e Miguel Cancio, os dous membros que sobreviven de Os Zafiros, ó reunirse en A Habana. A pelicula tamén ofrece as opinións de numerosos membros da familia de Os Zafiros en Miami e A Habana, musicólogos internacionais, e músicos colegas do grupo. Na evocación da época post-revolucionaria cubana dos anos 60, esta longametraxe docummental preséntanos un vivido, movido e balanceado retrato da notable historia musical do éxito que foron Os Zafiros.

=======================================
El tiempo: principio de los años 60. A la altura de la Guerra Fria entre Estados Unidos y Cuba. El Lugar: Cuba , La Habana Postrevolucionaria

Para aquellos que los conocieron. Los Zafiros fueron una leyenda. Un fenómeno musical moldeado por su tiempo y lufar.
Los Zafiros fueron una gran sensación en Cuba y en el extranjeros a través de todos los años 60. Treinta años después de su ruptura, sus admiradores alrededor del mundo se preguntan qué sucedió con los jóvenes cantantes habaneros.
Aunque gozaron de la aclamación internacional, viajando extensamente a través de Europa del este y occidental, el grupo ha permanecido en cierta sombra fuera de Cuba . Su mezcla brillante de Doo-wop americano con toques afro-cubanos, salsa, son y otras formas latinas tradicionales marcaron una época, un estilo.
Los Zafiros: Música desde el borde del tiempo, explora las memorias de Manuel Galban y Miguel Cancio, los dos miembros que sobreviven de Los Zafiros, al reunirse en La Habana. La película también ofrece las opiniones de numerosos miembros de la familia de Los Zafiros en Miami y en La Habana, musicólogos internacionales y músicos colegas del grupo. En la evocación de la época post-revolucionaria cubana de los años 60, este largometraje documental nos presenta un vivido, movido y balanceado retrato de la notable historia musical del éxito que fueron Los Zafiros.

 BACK TO LOS ZAFIROS FILM